Σύμφωνα με την εισήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το «καλάθι» αγροτικών προϊόντων στην  Στερεά Ελλάδα υποστηρίχτηκε πως ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος-απασχόλησης για μεγάλο μέρος πληθυσμού στη Στ.Ελλάδα. Ειναι καθοριστικός παράγοντας διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής περιοχών της υπαίθρου.

 

Η βαρύτητα του πρωτογενούς τομέα στη Στερεά Ελλάδα απεικονίζεται σε επίπεδο απασχόλησης αλλά και σε επίπεδο παραγωγής. Στο συνολο των απασχολούμενων της Περιφέρεια το 21,5% απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Ποσοστο σημαντικό σε σύγκριση με το 12,5% της Ελλάδας και το 3,2% της Ε.Ε.

Σε επίπεδο παραγωγής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλλιεργούνται 3 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά το 1εκατομμύριο με φυτά μεγάλης καλλιέργειας (σιτηρά, βαμβάκι) άλλο 1 εκατομμύριο με δενδρώδη (κυρίως ελιές) ενώ αξιοσημείωτη είναι και η καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών (ντομάτα).

Παράλληλα σημαντική είναι και η παραγωγή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης (15% συνόλου εγχώριας παραγωγής κρέατος)-ειδικότερα πουλερικά (27% συνολικής παραγωγής).

Η αλιεία ανοιχτής θάλασσας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης (κόλπος Ευβοϊκού, Μαλιακού, Κορινθιακού). Σημαντική επίσης και η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών. Η Περιφερεια μας κατέχει την 1η θέση (35% ποσοστό συνολικής παραγωγής).

Είναι προφανής η μεγάλη δυναμική της Στ.Ελλάδας στην αγροτική οικονομία.Τα  «αδυνατα σημεία» όμως είναι πολύ γνωστά και πρέπει να τα ξεπεράσουμε πρωτογενής τομέας βασίζεται σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλή ποιότητα και καινοτομία των παραγόμενων αγαθών. Πρεπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν και να τονωθούν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αξία αποκτά η ανάπτυξη της υπαίθρου ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Αποσπασματικές και ευκαιριακές πολιτικές του παρελθόντος δεν βοήθησαν κανέναν. Γνωρίζουμε αρκετά καλά τις στρεβλώσεις και παθογένειες του συστήματος που καθηλωσαν τον αγροτικό τομέα που ως αποτέλεσμα  είχαν την διαρκή συρρίκνωση του γεωργικού εισοδήματος, την μύωση της γεωργίας στο ΑΕΠ χρόνο με τον χρόνο καθώς και η σταθερή επιδείνωση του γεωργικού εμπορικού ισοζυγίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα του χώρου είναι η έλλειψη παραγωγικού προσανατολισμού διάσπαση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και η έλλειψη συνοχής μεταξύ παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας.

Κεντρικός μας άξονας η επένδυση στην ιδιαιτερότητα των τοπικών μας προϊόντων.

Το εγχείρημα αυτό το ονομάζουμε «καλάθι» αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στόχος, η ανάδειξη –κατά τόπους-προϊόντων χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής και η ανάπτυξη πλέγματος επενδύσεων σε υποδομές, μεταποίηση ,τυποποίηση ,προβολή και προώθηση προϊόντων.

Το «καλάθι» περιέχει ομάδες προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεικονίζει την δυναμική του τόπου μας. Επίσης περιέχει ομάδες προϊόντων με πρώτα αυτά που βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας μας και συγκεκριμένων περιοχών καθως και προϊόντα που αφορούν στην ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών, αλλά κι εκείνα που είναι αποτέλεσμα νέων καλλιεργειών. Το αγροτικό καλάθι περιλαμβάνει 3 κατηγορίες προϊόντων:

1)Προίόντα με εξαγωγικό  προσανατολισμό(λάδι,κρασί,ελιές),2)προϊόντα που αναδεικνύουν την ταυτότητα κάθε περιοχής (τυρί,φρούτα),3)Προίόντα που καλύπτουν επισιτιστικές ανάγκες της χώρας (δημητριακά, προϊόντα ζωικής προέλευσης).

Επίσης τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να συνδέονται με το διατροφικό πρότυπο της περιοχής μας, να έχουν επαρκή παραγωγή, να είναι βιώσιμα επιχειρηματικά και εμπορικά να αποτελούν την «αιχμή του δόρατος» για την ανάπτυξη και εσωστρέφεια της περιοχής.

Το πρόγραμμα του Υπουργείου σας  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» -κύριε Υπουργέ-είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να στηρίξει το εγχείρημα της Στερεάς Ελλάδας, για αυτό απαιτείται σειρά παρεμβάσεων όπως η εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξη των προϊόντων του «καλαθιού» από το Υπουργείο, από τους οργανισμούς του αλλά και από ερευνητικά ιδρύματα (ερεύνα, τεκμηρίωση, εκπαίδευση , προβολή καθιέρωση Περιφερειακής Ταυτότητας (ειδικό σήμα για το προϊόντα «καλαθιού»).Η μελέτη αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και εκσυγχρονισμού καλλιεργητικών συστημάτων σύσταση φορέων πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων στην Περιφέρεια και η δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με τους φορείς της Στερεάς Ελλάδας. Στην εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και ίδρυση ηλεκτρονικών δημοπρατηρίων-παρατηρητηρίου τιμών για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εναλλακτικά δημιουργία διαμετακομιστικού και εμπορευματικού κόμβου αγροτικών προϊόντων με τις απαραίτητες υποδομές σε συνδυασμό με την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.

Στην υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας, στην ενθάρρυνση συγκρότησης ομάδων παραγωγών, στην ίδρυση Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών-Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών προϊόντων στο Καρπενήσι. Στη προώθηση των τοπικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά αλλά και στην ενεργοποίηση διμερών συμφωνιών με παγκόσμιες αγορές.

Τέλος σημαντικότατο μέτρο στήριξης η κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής για την αγροτική ανάπτυξη (αναδασμοί, εγγειοβελτιωτικά-αρδευτικά έργα, κτηνοτροφικά πάρκα, σύγχρονα σφαγεία, αλιευτικές υποδομές κ.λ.π.)

Κύριε Υπουργέ η συμμετοχή σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο μας δίνει την ευκαιρία να θεσουμε ζητήματα άμεσης ανάγκης προς αντιμετώπιση, όπως η αξιοποίηση των επικοιστικών εκτάσεων, η απλοποίηση της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων,την καθυστέρηση και περιορισμό της δακοκτονίας,τα προβλήματα στη εξυπηρέτηση των αγροτών-λόγω της ανάθεσης του Μητρώου Αγροτών στα ΚΕΠΥΕΛ,την άμεση μετεξέλιξη του Οργανισμου Κωπαϊδας σε σύγχρονο φορέα,τον εκσυχρονισμό του ΤΟΕΒ και τη επίλυση των οικονομικών και υλικοτεχνικών τους θεμάτων.Την μέριμνα ώστε μεσα τουΕΛΓΑ να καταβληθει κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης αποζημίωσης των αγροτών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.