Αστικα Αποβλητα

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΝΕΦΗ ΠΝΙΓΟΥN ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Σκουπίδια……………. Ο  πολιτισμός του μέλλοντος. Πολλαπλασίασε τα……………………. Μπορείς.