Αύξηση των νιτρικών κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε στο Πηνειό ποταμό, σύμφωνα με μετρήσεις που διεξήγαγε ο σύλλογος «Φίλων του Πηνειού», με δικούς του οικονομικούς πόρους, σε συνεργασία με το πιστοποιημένο εργαστήριο “Εργαστηριακή Θεσσαλίας”, με έδρα τη Λάρισα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συστηματικής καταγραφής ρύπων, το διαλυμένο οξυγόνο κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, οι συγκεντρώσεις των φωσφορικών ήταν υψηλές στις πέντε δειγματοληψίες και ειδικότερα στη γέφυρα Μακρυχωρίου -στην τελευταία δειγματοληψία του Ιανουαρίου παρατηρήθηκαν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και στους τρεις σταθμούς δειγματοληψίας- ενώ τέλος τα κοπρανώδη κολοβακτηρίδια υπάρχουν σε όλες τις μετρήσεις, υποδηλώνοντας – σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό – περιττωματική ρύπανση. Ο δείκτης είναι περισσότερο υψηλός στις μετρήσεις της Γέφυρας Νέας Σμύρνης, καθώς και στη γέφυρα των Γόννων στη δειγματοληψία του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.
Οι μετρήσεις γίνονται σε μηνιαία βάση, από τρία σταθερά σημεία λήψης δειγμάτων, ενώ γίνεται χημική ανάλυση τον δειγμάτων και τα εργαστηριακά αποτελέσματα εκτιμώνται, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σύμφωνα με τον δείκτη WQI (Water Quality Index – Δείκτης Ποιότητας Υδάτων). Με τα παραπάνω στοιχεία που συλλέγονται, προκύπτει μηνιαία κατηγοριοποίηση της ποιότητας ύδατος του Πηνειού από “Πολύ Κακή” μέχρι “Άριστη” (5 κατηγορίες). Επιπλέον, στο τέλος κάθε τριμήνου συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και καταγραφή των πιθανών πηγών ρύπανσης, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της δράσης (“Εργαστηριακή Θεσσαλίας”).
Τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται μηνιαίως στην ιστοσελίδα www.pineiosngo.org και διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν σε κάθε ιδιώτη ή φορέα για περαιτέρω χρήση, ανάλυση, επιστημονική έρευνα κ.α. με μοναδική προϋπόθεση την αναφορά της πηγής τους (Σ. Φ. Πηνειού.) Επίσης, οι τριμηνιαίες εκθέσεις ποιότητας υδάτων Πηνειού, θα δημοσιοποιούνται τακτικά μέσω των ΜΜΕ.
Η πρόεδρος του συλλόγου «Φίλοι του Πηνειού», κ. Γιάννα Γεροκώστα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων, επέκρινε την διακομματική επιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής για την ανυπαρξία της, όσον αφορά στον Πηνειό ποταμό, τις αλλεπάλληλες καταγγελίες της διοίκησης για τη ρύπανση από βιομηχανικά και αστικά λύματα και τόνισε «την ανάγκη λειτουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης, αφού δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης ρύπων στον Πηνειό, δεν εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης με λειτουργία μόνιμου δικτύου σταθμών μέτρησης ρύπων και έκδοση αποτελεσμάτων και δεν έχει γίνει διαχειριστικό σχέδιο για τον Πηνειό». Όσον αφορά στην πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Σύλλογος, η κ. Γεροκώστα επεσήμανε ότι «η διάρκεια της δράσης αυτής, έχει προς το παρόν οριστεί ως το 2012 λόγω της περιορισμένης οικονομική δυνατότητας του συλλόγου, ενώ η συνέχισή της είναι υψίστης σημασίας για την ποιοτική εξασφάλιση των επιστημονικών αποτελεσμάτων και αναλύσεων». Για το λόγο αυτό, οι «Φίλοι του Πηνειού» καλούν τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, να στηρίξουν οικονομικά τη δράση αυτή.