ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΚΟΕ

ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_01ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_02ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_03ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_04ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_05ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_06ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_07ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_08ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_09ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_10ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_11ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_12ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_13ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_14ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_15ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_16ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_17ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_18ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_19ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_20ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_21ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_22ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_23ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_24ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_25ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_26ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_27ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_28ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_29ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_30ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_31ΤΕΛΙΚΟ-ΠΡΟΦΙΛ-ΠΑΚΟΕ-ΚΕΚ-ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ-ΙΟΥΛΙΟΣ_2017_Page_01_Page_32

 Π Α Κ Ο Ε
37 χρόνια αγώνες για το περιβάλλον και τον καταναλωτή για ποιότητα ζωής

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

Τηλέφωνα: +30 210 81 00 805,  +30 210 81 01609, +30 210 72 30 505

Fax: +30 210 81 01 609 e-mail: pakoe@pakoe.gr

Ιστοσελίδα : www.pakoe.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCHES

Νικολάου Φλώρου 8, GR – 115 24 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 81 00 805, 210 8101609, 210 7230505 Fax: +30 210 81 01 609, e-mail: pakoe@pakoe.gr, Ιστοσελίδα: www.pakoe.gr

Members of: United Nations Environment Program – ECOROPA – IUCN – IFOAM

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

7 Ιουνίου 1979Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑ.Κ.Ο.Ε (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).

Πέρασαν 37 χρόνια από τότε και ο φορέας αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη δουλειά ώστε ν΄ αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.

 

 

 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 37 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να τα αντιπαραθέσει στα καμουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η λέξη ’’ανάπτυξη’’ και από μια άλλη σκοπιά τη λεγόμενη ’’περιβαλλοντική επίπτωση’’.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο ‘’ποιότητα ζωής’’.

Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φτάσει τους στόχους που έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια των είκοσι εννέα χρόνων πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως του ΠΑ.Κ.Ο.Ε με την σταθερή και αταλάντευτη πολιτική του θέση, παρέμεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες συνδρομητές του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας του ιδιωτικού τομέα που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή.

Έχει οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές σ’ αυτά λύσεις.

Επιπλέον προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑ.Κ.Ο.Ε καλύπτουν μία ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων.

 • Μετρήσεις ρύπανσης – μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και τρόφιμα.
 • Συνέπειες της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία.
 • Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση.
 • Εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών.
 • Περιβαλλοντικές μελέτες.
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων.
 • Έλεγχος και διάθεση προϊόντων οικολογικών γεωργίας.

Στην μακρόχρονη πορεία του το ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και οργανισμούς όπως οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN και IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε Εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέπεια να θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.

 

 

 • ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.Κ.Ο.Ε

 Έδρα:

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα

Τηλέφωνα: +30 210 81 00 805,  +30 210 81 01609, +30 210 72 30 505

Fax: +30 210 81 01 609 e-mail: pakoe@pakoe.gr

Ιστοσελίδα: www.pakoe.gr

  Διοικητική – Επιστημονική Δομή:

Α.Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης – Χημικός – Γεωλόγος Ph.D.

Αντιπρόεδρος :Μανώλης Μπαχλιτζανάκης Δημοσιογράφος

Γενικός Γραμματέας: Κων/νος Σολδάτος Ιατρός

Μέλη : Ναταλία Χριστοδουλάκη – Υγιεινολόγος

Β.Επιστημονικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ηλίας Πανταζόπουλος – Παιδοκαρδιολόγος, Δ/ντης Ιατρικού Κεντρου Αθηνών

Αντιπρόεδρος: Σπύρος Οικονομίδης– Καθηγητής Πανεπιστημίου

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Αφορδάκος – Καθηγητής Παν/μιου

Μέλη: Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης – Χημικός Μηχανικός
Ηλίας Αλεξάνδρου -Δικηγόρος

Γ. Γραμματεία
Μελίνα Αποστολίδου
Δ. Δημόσιες Σχέσεις
Γεώργιος Παπαδάκης – Σύμβουλος
Ε. Νομικό Τμήμα
Νίκος Κωνσταντόπουλος
Περικλής Σταυριανάκης
Δημήτρης Φιλιππόπουλος
Ευστάθιος Ανδρέου-Λεόντιος
Ηλίας Αλεξάνδρου

ΣΤ. Ερευνητικό Τμήμα

Στέλιος Λιοδάκης – Καθηγητής ΕΜΠ
Μαρία Παπαδοπούλου – Μικροβιολόγος
Στυλιανός Λογοθέτης  Χημικός Μηχανικός

Ζ. Εκπαιδευτικό Τμήμα
Γεώργιος Αφορδάκος – Καθηγητής Παν/μίου

Η. Έκδοση Εφημερίδας :
Στέφανος Γουλάτης

Θ. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Νικήτας Χριστοδουλάκης

Πέτρος Ταμπακόπουλος

 

 

 

 

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

  Εργαστηριακός Εξοπλισμός –Πιστοποίηση Εργαστηρίων κατά ISO 9001:2000

  Αίθουσα οργάνων και υλικών δειγματοληψίας        
           
  Όργανα για μέτρηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Τύπος Serial No. Κατασκευαστής Χρήση/Εύρος μετρήσεων
           
1 Αντλίες “Staplex” (3 τεμάχια) χρησιμοποιείται για μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (T.S.P) TFIA – 2 23652N, 23651N, 23650N StaplexCo. Flow Rate 0-70CFM (0-2 CM/min), ακρίβεια 0,1 CM/min            
2 Σύστημα καλιμπράρισμα παροχής αέρα αντλίας “Staplex” με μεταλλικά φίλτρα     StaplexCo.  
3 Flowmeter “BOC” 8   BOC SpecialGases maximumpressure 250psi(17-24 bar)
4 Flowmeter (SlackTube) – “Dwyer”     StaplexCo. maximumpressure       50 psi
5 Σταθμοί  για  σύστημα μετρήσεων ΝΟ2, SO2 ( 4 τεμάχια)        
6 Αντλία “MILIPORE” MOD5KH33EN25T LR39793 GeneralElectric 0-30 inches of Hg Vacuum                      (0-76 cm οf Hg Vacuum)  
7 Pumps “Drager” (2 τεμάχια)      (για μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης με σωλήνες  Drager) 1.Modell  31                 2.Tube TipBreaker   Dragerwerk AG Lubeck 1.V-100cm               2.V-100cm3  
8 Ηχόμετρο CIRRUS (2 τεμάχιο) CRL 2,34 98361      98723 CirrusResearchPlc. Μέτρηση έντασης θορύβου –  0-140dB
9 Σύστημα δειγματοληψίας για επιφανειακά νερά (1 τεμάχιο)        
           
  Μετεωρολογικά όργανα        
           
10 Ανεμόμετρο “DEUTA”                  (2 τεμάχια)       0-110 km/hή 0-30 m/S  1-11Beaufort ή 0-60 Κnots
11 Όργανο μέτρησης βαρομετρικής πίεσης                 ( 2 τεμάχια) 205R  943224181 W5559   W5563 VEB FEINGERATEBAN  
12 Βροχόμετρο (2 τεμάχια)     Wilh.Lambrecht  
13 Θερμόμετρο maximum θερμοκρασίας (2 τεμάχια)   86504-6   4711/91 ThermoSchneider -10 C έως + 70 C
14 Θερμόμετρο minimum θερμοκρασίας (1 τεμάχιο)   5733/92 ThermoSchneider -30 C έως +50C
15 Θερμόμετρο( 2 τεμάχια)   5941/92    5940/92 ThermoSchneider -20C έως +60 C
           
     Όργανα μέτρησης ραδιενέργειας        
16 Landis &Gyr (-EMB 3) (α,β,γ r/h)    (2 τεμάχια)   21793773  21796362 ZugSchweiz 0-100 r/h
17 BERTHOLD –  (α,β,γ, r/h)    (2 τεμάχια) LB 1200 5120         5116         5099          5121 LaboratoriumProf.Dr.Berthold  
  Όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου        
18 LUTRON  EMF 819 I 28618 LUTRON ( 50Mhz-3Ghz),                  ακρίβεια 0,01 V/m   0,001 W/m2           0,0001 mW/cm2
19 Magneto-Smog-Handy TYP 60200 (50 Hz)   CTXA 9501850   0-1000 nT
           
           
  Αίθουσα δοκιμών-Δοκιμαστήριο        
20 Συσκευή BOD5 )για μέτρηση βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου   HACH,model 2173B   0-35 και  0-350mg/LBOD
21 Υδατόλουτρο (MEMMERT) W 760R 760037 MemmertGmbH 12 Θέσεων 20 C-110 C
22 ηλεκτρική κουζίνα “ΑΜΙΚO GAS”        
23 ChamberFurnace “Carbolite” ESF2. 3AC2 774345 CarboliteCompanyLtd έως 1200C         ακρίβεια 20C
24 TubeFurnace “Carbolite” C.F.M. 2 B.A. C.2 11/75/1246 CarboliteCompanyLtd έως 1200C         ακρίβεια 20C
25 Wateranalyser-αναλυτής νερού model 51600 93061077    
26 Flamephotometer “JENWAY” model PFP 7 4974 GransmoreGreen,Felsted
           
  Παρασκευαστήριο        
27 Αναλυτικός ζυγός υψηλής ακριβείας 0,001g AdventurerTM AR0640 OhausCorporation maximum capacity 65g ακρίβεια 0,0001g
28 Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας 1g “WEDO 2000”   1027491150608 2000g/1g
29 κλίβανος “Memmert” U25 793302 MemmertGmbH  
30 Στηρίγματα για δοκιμαστικές σωλήνες(9 τεμάχια)        
31 Φυγόκεντρο “Dr.N.Genber”        
32 αντλίες μικρές σε κουτί (13 τεμάχια)        
33 αντλίες μικρές σε σακούλες (6 τεμάχια)        
34 λύχνοι “Tecla” (18 τεμάχια)        
           
  Μικροβιολογικό        
35 κλίβανος “Memmert” U10 720524    
36 Σύστημα filtration systems “Millipore” (7 τεμάχια)        
37 γουδοχέρι        
38 allometre   1530 Dujardin-Salleron  
39 hydrometre        
40 alkometreGauLussac&alkometre (2 τεμάχια)        
41 διάφορα πυκνόμετρα        
42 3 λαβίδες        
43 ξύλινες λαβίδες δοκιμαστικών σωλήνων (2 τεμάχια)        
44 πυρολαβίδα ( 1 τεμάχιο)        
45 λαβίδες χειρουργικές ( 4 τεμάχια)        
46 λαβίδες μεταλλικές (4 τεμάχια)        
47 μεταλλικά στηρίγματα (9 τεμάχια)        
48 στρογγυλά μεταλλικά στηρίγματα (16 τεμάχια)        
49 πυρίμαχα πλέγματα               (11 τεμάχια)        
50 στηρίγματα για δοκιμαστικές σωλήνες (10 τεμάχια)        
51 Μικροσκόπιο BIOLAM        
52 κλίβανος “Heraeus” BT 5042E 8001480   0-250 C
53 κλίβανος “memmet” U10 801501 MemmertGmbH  
54 φυγόκεντρο για δοκιμαστικούς σωλήνες “Hettich” EBA III        
55 λαβίδες (5 τεμάχια)        
56 αντλία πίεσης Millipore WP6122050 20600003944   0-160psi (100-1100 KPA) ή 0-30 vacuum
57 θερμόμετρο       100 C έως  1000 C
58 Ιοντοαναλλακτική συσκευή αποστάξεως ύδατος “IONEL”        
           
           
  Χημείο        
59 Χύτρα Certoslav CV-EL 10/12L   KELOMAT, STERILIZER DIVISION  
60 αποστακτήρας GFL 2004 11390408J GesellschaftfurLabortechnikmbH  
61 ORION /PM/ISE BENCHTOP METER μεηλεκτρόδια   B09460 ThermoElectronCorporation
62 Spectrophotometer HITACHI U-2900  UV-VIS 1908-014 HitachiHigh-Technologies Corporation Μετρήσεις ABS,T,μήκος κύματος από 190 έως 1100 nm
63 ORION 080017 για μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου στο νερό DO   10513 ThermoElectronCorporation  
64 Ph-μετρο     Wiss.Techn.Werkstatten
65 αναδευτήρας για δοκιμαστικούς σωλήνες        
66 αναδευτήρας μαγνητικός “FISHER” 115   FischerScientificCo.  

 Εξοπλισμός Γραφείου

1. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές TURBOX (2) , Laptop HP
2. Εκτυπωτές Deskjet HP (1), Konica Minolta(1)
3. Fax HP (2)
4. Φωτοαντιγραφικό Konica Minolta (1)
5. Τηλεφωνικό κέντρο με 6 γραμμές

  Τεχνικός Εξοπλισμός

1. Μηχάνημα μοντάζ κινηματογραφικού υλικού
2. Φορτηγό 8 τόνων
3. Ελαφρύ φορτηγό Ford
4. Αυτοκίνητα επιβατικά OPEL ASTRA

  Βιβλιοθήκη

1. Βιβλία και περιοδικά (3.870 τόμοι)
2. Αρχείο μελετών (12.360 μελέτες)
3. Αρχείο εφημερίδας (545 τεύχη)
4. Αρχείο αποκομμάτων εφημερίδων με περιβαλλοντικά θέματα (από 35-ετίας)
5. Ενημερωτικό υλικό

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε.από το 1988 έχει πραγματοποιήσει εκατό τριάντα πέντε  (135)   εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα σε ποσοστό 75% από την Ε.Ε. και 25% από το ΠΔΕ ή το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. Τα προγράμματα αυτά είχαν θεωρητική κατάρτιση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, δασοπροστασία, ανακύκληση, τεχνολογία τροφίμων, μέθοδοι προστασίας του καταναλωτή) και πρακτική εφαρμογή στα παραπάνω θεωρητικά μαθήματα.

Επιπλέον, πραγματοποίησε ένα εξάμηνο πρόγραμμα κατάρτισης από τα ΜΟΠ για τη δασοπροστασία της περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στο πρόγραμμα αυτό για δυόμισι μήνες κατάρτισε πεντακόσιους (500) νέους θεωρητικά σ’ όλα τα προβλήματα της δασοπροστασίας και για τρεισήμισι μήνες πραγματοποίησαν οι 500 αυτοί εκπαιδευόμενοι πρακτική εφαρμογή στην πυροπροστασία και δασοπροστασία γενικά. Το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε από το ΠΑ.Κ.Ο.Ε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην περιφέρεια Κρήτης.

1992 Πρόγραμμα δασοπροστασίας με εκπαιδευτικά κέντρα στην: Πάτρα, Αίγιο, Δάφνη, Λάλα, Κρέστενα, Πύργο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ναύπακτο
1992 Ήπιες μορφές ενέργειας – Κόπανος Ναούσης
1992 Ήπιες μορφές ενέργειας – Κομοτηνή
1992 Ήπιες μορφές ενέργειας – Καρδίτσα
1992 Τεχνολογία περιβάλλοντος – Θάσος
1992 Διαχείριση απορριμμάτων – Εύοσμος Θεσσαλονίκης
1992 Χρήση φυτοφαρμάκων – Δράμα, Αξιούπολη Κιλκίς, Αθήνα
1992 Διαχείριση λιμνών-ποταμών – Φλώρινα, Ξάνθη, Καρδίτσα
1992 Γεωργική μετεωρολογία – Σέρρες, Καστοριά, Νάξος
1993 Πρόγραμμα δασοπροστασίας με εκπαιδευτικό κέντρο της Σέρρες
1993 Διαχείριση απορριμμάτων – Άγιος Νικόλαος Κρήτης
1993 Χρήση φυτοφαρμάκων – Νάξος
1993 Θαλάσσια πηγή πλούτου και προστασία – Κάλυμνος
1993 Υδατοκαλλιέργειες και οι σωστοί τρόποι διαχειρίσεώς της– Θήβα, Άμφισσα
1992 – 1997 Προγράμματα δασοπροστασίας σε δύο περιφέρειες
1996 – 1997 Εκπαιδευτικές ομιλίες και παρουσιάσεις με θέμα την δασοπροστασία σε 15 σχολεία
1997 – 1999 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε 124 σχολεία της Ελλάδος
2000 – 2001 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία για κυκλοφοριακή αγωγή
2002 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε αγροτικό πληθυσμό Ουκρανία – Μολδαβία
2003 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της  Β.Α Βουλγαρίας (περιοχή Κοζλοντούι )
2004 Εκπαιδευτικά προγράμματα Σερβία – Βουλγαρία
2005 Εκπαιδευτικά προγράμματα Αλβανία – Αιθιοπία
2006 Εκπαιδευτικά προγράμματα Βουλγαρία
2007 Εκπαιδευτικά προγράμματα Σερβία – Ελλάδα
2008 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελλάδα – Ιταλία – Κόσσοβο
2009 Εκπαιδευτικά προγράμματα Εσθονία – Ρουμανία
2010 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ελλάδα – Σκόπια
2011 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Μάνδρας
2011 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Ζαγοράς
2011 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Αγίας Παρασκευής
2012 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου
2013 Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Μάνδρας – ΕιδυλίαςΕκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Κοζάνης

2014                    Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Κερατσινίου

Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Σαλαμίνας

Εκπαιδευτικά προγράμματα Δήμου Ωρωπού

 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
 • Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
1988 – 1990 Αιτήσεις για συμμετοχή στα προγράμματα DRIVE, EPOCH, STEPΠρόταση για περιβαλλοντική εκπαίδευση στην ΧΙ Διεύθυνση
1989 Συμμετοχή στο πρόγραμμα MEDSPA με θέμα: “Σκουπίδια – Τοξικά απόβλητα”
1990 Εγγραφή στη λίστα των Οργανισμών για την λήψη πληροφοριών από τα προγράμματα STEP, DRIVE, DELTA, MEDSPA, LIFE
1990 Αίτηση για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταναλωτών
1990 Πρόγραμμα ανάπτυξης σχέσεων με Ανατολικές Χώρες (Βρυξέλλες)
1991 – 1995 Εκπαιδευτικά Προγράμματα(118 συνολικά) στην Ελλάδα μέσω ΕΕ.
1992 Προγράμματα εφαρμογής με Νομαρχίες Ανατολικής Αττικής και Λασιθίου
1992 Μελέτη (τμήμα) δημιουργίας Landfield τοξικών αποβλήτων στη βιομηχανική περιοχή του Rotterdam έκτασης 5.000 m2(ύψος μελέτης 2 εκατ. $)
1993 Ένταξη στο Network της Ενέργειας
1994 Πρόταση για τη βελτίωση των μνημείων και προστασία τους από την ρύπανση (γυψοποίηση μαρμάρων)
1995 Πρόταση στο πρόγραμμα VALOREN για τη βελτίωση των σχέσεων καταναλωτή-πολιτείας στον τομέα της ενέργειας
1996 Πρόταση στην ΕΕ για την αλλαγή του ωραρίου λειτουργίας της πόλης
1997 – 2001 Πρόταση σε διάφορους φορείς της Ε.Ε για  εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα
2002 – 2003 Προτάσεις και υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με την ECOROPA και ΥΔΑΣ.
2004 – 2005 Προτάσεις για ανακύκλωση των Η/Υ
2005 – 2006 Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας στο Τσαντ
2006 – 2007 Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ουκρανία για τη ραδιενέργεια
2008 Εκπαιδευτικά προγράμματα στη Γεωργία και Μολδαβία
2009-2010 Προτάσεις για ΚΔΑΥ (Ιταλία – Νάπολι)Καλιφόρνια: Προτάσεις και μελέτη για το φωτοχημικό νέφοςΠροτάσεις για ενυδρείο και Κέντρα Κυκλοφοριακής Αγωγής
2011-20132014 Προτάσεις στη Γαλλία για ΕΙΑ και τοξικά απόβληταΠροτάσεις για την αποκατάσταση ζημιών στην Παλαιστίνη (αποχετευτικό – ύδρευση)Προτάσεις στην Σερβία για αποκατάσταση ζημιών από το απεμπλουτισμένο Oυράνιο

 

 

 • Ο Η Ε
1988 Εγγραφή στη λίστα των NGO της UNEP, λήψη των εντύπων “Medwaves” και “OurPlanet”
1988 Συνάντηση με τον συντονιστή του MediterraneanActionPlanΚο. AldoManos για συνάντηση των NGO της Μεσογείου και συμμετοχή στο Διεθνές Κέντρο Δελφών 1991
1990 Αποστολή ταυτότητας του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. για συμμετοχή στους “GLOBAL 500”
1991 – 1996 Συνεργασία με άλλους φορείς στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
1997 – 2001 Συνεργασίες για προγράμματα εκπαιδευτικά στο Τσαντ, Κίνα, Ουκρανία μέσω ΟΗΕ
2002 -2003 Συνεργασίες για προγράμματα εφαρμογής (Τσαντ, Κίνα, Σερβία, Βουλγαρία)
2004 Συνεργασία σε προγράμματα Νότιας Αφρικής
2005 Συνεργασία σε προγράμματα υδάτινων πόρων ( Αφρική )
2006 Μελέτες για τα βαρέα μέταλλα
2007 Συνεργασία σε προγράμματα κοινωνικής αποδοχής στο Μπενίν
2008 Προγράμματα κοινωνικής ένταξης περιβαλλοντικών προσφύγων (Μιανμάρ)
2009 – 2010 Προτάσεις για προγράμματα βελτίωσης πόσιμου νερού στη Νότια Αφρική
2011-2013 Προτάσεις στη Νιγηρία για διαχείριση σκουπιδιών και οργάνωση δικτύου ύδρευσης
2014 Προτάσεις στη Λιβύη και στην Βουλγαρία για αποκατάσταση ζημιών στις πληγείσες περιοχές από ακραία καιρικά φαινόμενα

Η. Π. Α.

1990 – 1993 Ανάληψη συντονισμού δραστηριοτήτων για την “EarthDay” στην Ελλάδα
1994 – 1996 Πρόταση και συνεργασία στον τομέα της ενέργειας
2009-2010 Πρόταση και μελέτες στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, σχετικά με το φωτοχημικό νέφος

 

 

C A N (Climate Action Network)

1990 Συμμετοχή σε δίκτυο εργασιών για τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη
1991 Συμμετοχή στο συνέδριο για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στο Vianden
1991 Συμμετοχή στην λίστα των NGO του CAN για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη
1992 – 1996 Συμμετοχή σε τέσσερα (4) συνέδρια για το κλίμα
1997 – 2001 Προτάσεις  για ήπιες μορφές ενέργειας
2002 – 2004 Εφαρμογές σε προγράμματα ηλιακών συστημάτων
2005 – 2006 Εφαρμογές σε προγράμματα ηλιακών συστημάτων Βορείου Ελλάδας
2007 – 2008 Προγράμματα φωτοβολταϊκών πάρκων
2009 – 2010 Μελέτες Π.Ε. για φωτοβολταϊκά πάρκα και πάρκο ανεμογεννητριών
2011-20132014 Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών πάρκων στη ΛάρισαΚαλλιέργεια αρωματικών φυτών σε Αττική και ΛάρισαΠροτάσεις και πρόγραμμα εφαρμογής στην ΔΕΗ για το αποτύπωμα του άνθρακα
 • ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
1986 – 1987 Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 400.000$ σε φάρμακα, τρόφιμα και ρουχισμό για τα παιδιά της Αιθιοπίας
1988 Μελέτη για την υδροφορία των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων σε ακτίνα 70 χιλ. από την Αντις Αμπέμπα
1990 Ανάπτυξη συνεργασίας με το InstituteForHumanEnvironment της Πολωνίας
1992 Ανάπτυξη συνεργασίας στο πρόγραμμα COST
1992 – 1995 Ανθρωπιστικές βοήθειες στην Ουκρανία για τα παιδιά του Τσέρνομπιλ ύψους 1.2 εκατ. $
1993 – 1996 Δημιουργία ειδικής μονάδας νοσηλείας για 60 παιδιά πάσχοντα από λευχαιμία λόγω Τσέρνομπιλ στην Κεντρική Παιδιατρική Κλινική του Κιέβου, ύψους 32 εκατ. $
1993 – 1996 Ανάπτυξη συνεργασίας Foundation για το Τσερνομπίλ
1992 – 1998 Καλλιέργεια  βιολογικών ανθέων στη  Βάρνα  Βουλγαρίας   ύψους 2 εκατ. $
1999 – 2001 Εκπαιδευτικά προγράμματα Ουκρανία – Ρωσία
2002 – 2003 Προγράμματα και προτάσεις Ουκρανία, Μολδαβία, Ρωσία
2004 Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στην Ουκρανία
2005 – 2006 Ανθρωπιστική βοήθεια στη Σερβία
2006 – 2007 Ανθρωπιστική βοήθεια στο Μπαγκλαντές
2008 – 2009 Ανθρωπιστική βοήθεια  στην Παλαιστίνη
2010 Ανθρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή
2011-2013 Καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Βουλγαρία

2014                  Προτάσεις και εφαρμογή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία

IUCN (International Union for Nature Conservation)

1988 Εγγραφή σαν μέλος της IUCN και συνδρομητής του IUCN Bulletin
1989 Ανταλλαγή προτάσεων συνεργασίας για εκπαίδευση, προστασία περιβάλλοντος, διαχείριση βιοτόπων
1989 Συμμετοχή σαν NGO στο World Conservation Strategy
1992 Συμμετοχή σαν NGO στο World Conservation Strategy

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1991 Ενεργειακή Πολιτική στην Ευρώπη, (Vianden)
1992 Peace Conference, (Helsinki)
1993 Τοξικά Απόβλητα, Διεθνές Συνέδριο IACT
1995 Net-Work planet (Παρίσι)
1996 Ενέργεια και Οικονομία (Μαδρίτη)
1998 – 1999 Συνέδρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση carfreecities κ.α
2000 – 2001 Συνέδρια για τη διατροφή και βιολογικά προϊόντα στην Κίνα, Τσαντ, Ουζμπεκιστάν
2002 – 2003 Οργάνωση συνεδρίων για τα νερά στην Ιταλία, Κίνα, Τσαντ
2004 Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου για βιολογικά προϊόντα
2005 – 2006 Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την ατμοσφαιρική ρύπανση
2007 Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου για τη διαχείριση των νερών στην Ιταλία
2008 Διεθνές Συνέδριο για τα πυρηνικά (Τουρκία)
2009 – 2010 Διεθνές Συνέδριο για Νερό Κίεβο – Ουκρανία
2011-20132014 Διεθνές Συνέδριο για Νερό ΚροατίαΔιεθνές Συνέδριο για σκουπίδια ΙταλίαΔιεθνές Συνέδριο για Η/Μ ακτινοβολία ΒαρσοβίαΔιεθνές συνέδριο για την Ενέργεια (Μάλτα)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Βιομηχανική Ρύπανση

1981 Βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή του Μοσχάτου
1981 Ρύπανση από βυρσοδεψείο στην Κόνιτσα
1984 Έκθεση μετρήσεων στις περιοχές Σουσακίου, Αλμυρής, Γκράβες Κορινθίας
1988 Επιπτώσεις από την εγκατάσταση μεταλλουργίας χρυσού στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής
1988 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις εγκαταστάσεις γεώτρησης, γεωθερμίας της ΔΕΗ στη Μήλο
1989 – 1992 Ατμοσφαιρική ρύπανση στο χώρο του διυλιστηρίου της PETROLA
1990-1991 Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου στην Ρεβυθούσα Σαλαμίνας
1991 Μελέτη επιπέδων ατμοσφαιρικής και θαλάσσιας ρύπανσης στο διυλιστήριο της MOTOR-OIL
1992 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αποθήκευση τοξικών ουσιών της ΔΕΗ στον Βόλο
1993 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία εγκαταστάσεων τοξικών αποβλήτων στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
1994 Μελέτη βιοχημικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης
1994 Μελέτη βιοχημικών αποβλήτων της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα
1995 Μελέτη ηχορύπανσης και ακτινοβολιών στις εγκαταστάσεις της Intracom
1996 Μελέτη αποβλήτων ελαιοτριβείων
1996 Μελέτη τοξικών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις του στρατού(Αττική).
1997 – 1999 Μελέτη τοξικών αποβλήτων στην Μάνδρα Αττικής
2000 – 2001 Μελέτη τοξικών αποβλήτων στην Μαγνησία
2002 Μελέτη αποβλήτων σε χημικά εργοστάσια (Σερβία)
2003 Μελέτη τοξικών αποβλήτων στη Μαγούλα Αττικής (ΔΕΗ)
2004 Μελέτη τοξικών αποβλήτων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
2005 Μελέτη τοξικών αποβλήτων Θεσσαλονίκης
2006 Μελέτη και απογραφή πηγών στη Λάρισα
2007 Μελέτη βιομηχανικής ζώνης Ασωπού
2008 Μελέτη βιομηχανικής περιοχής Σίνδου
2008 Μελέτη βιομηχανίας περιοχής Εύβοιας
2008 Μελέτη βιομηχανίας περιοχής Ιωαννίνων
2008 Μελέτη βιομηχανικής περιοχής Εύβοιας
2008 Μελέτη βιομηχανικής περιοχής Αλεξανδρούπολης
2009 – 2010 Μελέτη βιομηχανικής ρύπανσης Ασωπού, Κρήτης, Καλαμάτας
2011 Μελέτη βιομηχανικής ρύπανσης Ευκαρπίας
2012 Μελέτη βιομηχανικής ρύπανσης Μεγαλόπολης
2013 Μελέτη βιομηχανικής ρύπανσης ΚαστοριάςΜελέτη βιομηχανικής ρύπανσης Λαμίας

2014                Μελέτη βιομηχανικής ρύπανσης στο Κερατσίνι

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

1979 – 1981 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Μενίδι, Δραπετσώνα, Κερατσίνι
1982 Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην περιοχή Πτολεμαϊδας
1985 Μετρήσεις εκπομπών στις βιομηχανίες ΕΣΧΑ, ΒΙΑΧΡΩΜ, ΖΑΑΕ
1986 – 1989 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπτώσεις στο περιβάλλον στην Μεγαλόπολη
1989 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Αλιβέρι
1994 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Αλιβέρι
1995 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης
1995 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Πάτρας
1995 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Λάρισας
1996 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Καβάλας
1996 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Κατερίνης
1996 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως
1996 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Πτολεμαϊδας και Μεγαλουπόλεως
1997 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Ελευσίνας
1998 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Πτολεμαϊδας
1998 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή Βορείων Προαστίων Αττικής
1999 – 2001 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης Θεσσαλονίκης και Μεγαλόπολης
2002 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης Θριάσιου Πεδίου
2003 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής Οδού
2004 Μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης Βιομηχανιών Ριτσώνας
2005 -2006 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Οινοφύτων
2007 – 2010 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Λευκάδας
2011 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Λάρισας, Πτολεμαΐδας, Εύβοιας
2011 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Λατζίμας, Ρέθυμνο Κρήτης
2012-2013 Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Ν. ΗρακλείουΜετρήσεις Ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αγ. Παρασκευής

2014              Μελέτη Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κερατσίνι

2014              Μελέτη Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κέντρο της Αθήνας

 • Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
2010 Μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην  περιοχή του Ηρακλείου
2010 Μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στους Δήμους Καισαριανής, Χολαργού, Παπάγου, Αγ. Παρασκευής
2011-2013 Μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε 30 δήμους στην Ελλάδα

2014         Μετρήσεις Η/Μ ακτινοβολίας σε 20 σχολεία της Αττικής

Θαλάσσια Ρύπανση

1986 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από λύματα πηρυνελαιουργείων στην Λευκάδα
1988 Μελέτη βαθμού ρύπανσης από αστικά λύματα και προτάσεις για καθαρισμό στα Καμένα Βούρλα
1988 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από εγκατάσταση ιχθυοκαλλιέργειας στα Ν. Στύρα
1989 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στην Ελευσίνα
1990 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στον Πειραιά, Δραπετσώνα, Πάτρα, Μεσολόγγι, Ναύπακτο,
1991 Μελέτη αστικών λυμάτων στην Ναύπακτο
1991 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στον Πύργο, Καλαμάτα, Βόλο
1992 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στην Λάρισα, Κατερίνη, Ξάνθη, Καβάλα
1993 Μελέτη αστικών λυμάτων στην Κέρκυρα
1993 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στην Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη
1994 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στην Πύλο, Αλεξανδρούπολη
1995 Μελέτη βιομηχανικών αποβλήτων στην Κρήτη
1995 Μελέτη αστικών λυμάτων στην Ρόδο
1996 Μελέτη αστικών λυμάτων στην Κω, Μύκονο, Σκιάθο
1997 – 1998 Μελέτη αστικών λυμάτων στο Ευβοϊκό κόλπο
1999 Μελέτη αστικών λυμάτων στην περιοχή Πύργου Ηλείας
2000 – 2001 Μελέτη αστικών λυμάτων Κατερίνης
2002 Μελέτη αστικών λυμάτων Χαλάστρας Χαλκιδικής
2003 Μελέτη αστικών λυμάτων περιοχής Μονεμβασιάς
2004 Μελέτη αστικών λυμάτων περιοχής Χανίων
2005 -2006 Μελέτη αστικών λυμάτων Ψυττάλειας
2007 Μελέτη λυμάτων Ζακύνθου
2008 Μελέτη λυμάτων «κατσίγαρου» Μεσσηνίας – Λακωνίας
2009 – 2010 Μελέτη βιομηχανικών λυμάτων Λευκάδας, Οινοφύτων, Ασωπού, Αλφειού, Σπερχειού
2011-20132014 Μετρήσεις σε 35 θαλάσσιες περιοχές της χώραςΜετρήσεις σε 75 θαλάσσιες περιοχές της χώραςΜετρήσεις στην Σαλαμίνα

 

 Βιότοποι

1984 – 1985 Μελέτη βαθμού ρύπανσης και υφιστάμενης κατάστασης οικοσυστήματος στον Κορινθιακό κόλπο
1988 Μελέτη όρμου Παλιόβαρμας Βόνιτσας
1989 – 1996 Μελέτες βιοτόπων σε εικοσιτέσσερις (24) περιοχές της Ελλάδας
1997 – 1999 Μελέτες βιοτόπων σε δώδεκα (12) περιοχές της Βόρειας Ελλάδας
2000 – 2001 Βιότοποι Νάξου – Άνδρου – Σαντορίνης
2002 – 2003 Μελέτες βιοτόπων ΒΑ και Δ. Σερβίας
2004 – 2006 Μελέτες βιοτόπων Πελοποννήσου
2007 – 2008 Μελέτες βιοτόπων Πρεσπών
2007 – 2008 Μελέτες βιοτόπων Εύβοιας, Ιωαννίνων
2009 – 2010 Μελέτες βιοτόπου Γεωργιούπολης Χανίων
2011 – 20132014 Μελέτες βιοτόπου Νήσου Σκύρου, ΩρωπούΜελέτες βιοτόπου Βουρκάρι- Μέγαρα

Πόσιμα Νερά

1980 – 1996 Διάφορες μελέτες και μετρήσεις για την ποιότητα των νερών σε εβδομήντα πέντε (75) Δήμους και Κοινότητες της χώρας
1990-1996 Διάφορες μελέτες και μετρήσεις για την ποιότητα των εμφιαλωμένων νερών
1997 – 1999 Μελέτη πόσιμων νερών στην Αττική και Εύβοια
2000 – 2001 Μελέτη πόσιμων νερών σε ολόκληρη την Ελλάδα (185 δείγματα)
2002 – 2003 Μελέτη πόσιμων νερών σε ολόκληρη την Ελλάδα (185 δείγματα)
2004 Μελέτη πόσιμων νερών σε ολόκληρη την Ελλάδα (240 δείγματα)
2005 – 2006 Μελέτη πόσιμων νερών σε ολόκληρη την Ελλάδα (460 δείγματα)
2007 – 2008 Μελέτη εμφιαλωμένων νερών
2007 – 2008 Μελέτη πόσιμων νερών σε σχολεία της Αττικής
2009 Μελέτη εμφιαλωμένων νερών
2010 Μελέτη πόσιμων νερών σε σχολεία της Αττικής, Λευκάδας, Αγρινίου, Ναυπλίου
2010 Μελέτη πόσιμων νερών στο Γραμματικό, Καπανδρίτι και στο Βαρνάβα Αττικής
2010 Μελέτη πόσιμων νερών στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, Σπέτσες, Εύβοια
2010 Μελέτη πόσιμων νερών στις περιοχές του Ωρωπού, Χαλκίδας, Δηλεσίου, Αυλώνας και Οινοφύτων
2011 Μελέτη πόσιμων νερών στις περιοχές της Λατζίμας Κρήτης, Λιβαδειάς, Βαρνάβα, Καπανδριτίου, Αίγινας, Ν. Αργολίδας και Κορινθίας
2011 Μελέτη διαχείρισης νερών  Δήμου Κηφισιάς
2011 Μελέτη διαχείρισης νερών Δήμου Λουτρακίου
2011 Εγκατάσταση και λειτουργία υδρευτικού συστήματος Βαρθολομιού
20122013 – 2014 Μελέτη πόσιμων νερών Κηφισιάς, Ν ΕρυθραίαςΜελέτη ποιότητας νερού πισινών σε 10 δήμους της ΑττικήςΜετρήσεις ποιότητας πόσιμου νερού σε 25 εταιρίες εμφιαλωμένων νερών και 20 δήμους της Ελλάδας

Τοξικά Απόβλητα

1992 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών της ΔΕΗ στον Βόλο
1996 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
1997 – 1999 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στην Βοιωτία
2000 – 2005 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στην Ελλάδα
2006 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στα Οινόφυτα
2007 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στις φαρμακοβιομηχανίες
2008 Μελέτη διαχείρισης τοξικών ουσιών στους ΧΥΤΑ Βόλου- Λάρισας
2009-2010 Μελέτη διαχείρισης τοξικών αποβλήτων σε ιατρικά απόβλητα
2011-20132014 Μελέτη διαχείρισης τοξικών αποβλήτων σε Δήμους Ωρωπού, Μαραθώνα, Λαμίας, ΚαλαμάταςΤοξικά απόβλητα στον Ασπρόπυργο

Ηχορύπανση

1980 – 1996 Μετρήσεις ηχορύπανσης σε διάφορες περιοχές και βιομηχανίες της χώρας
1997 – 1999 Μετρήσεις ηχορύπανσης σε διάφορες αστικές περιοχές και βιομηχανίες της Ελλάδας
2000 – 2001 Μετρήσεις ηχορύπανσης σε κέντρα διασκέδασης σε 15 νησιά
2002 Μετρήσεις ηχορύπανσης σε δρόμους πολυσύχναστους της Αθήνας και του Πειραιά
2003 Μετρήσεις σε συνεργεία αυτοκινήτων
2004 Ακουομετρήσεις σε τροχονόμους
2005 – 2006 Μετρήσεις θορύβου σε δέκα δήμους της χώρας
2007 Μετρήσεις θορύβου σε είκοσι δήμους της χώρας
2008 Μετρήσεις θορύβου γύρω από πέντε αεροδρόμια της χώρας
2009 – 2010 Μετρήσεις θορύβου σε σχολεία, βιομηχανίες της Αττικής και σε δίκυκλα
2012-2013 Ηχορύπανση σε 8 νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων

2014                Μετρήσεις της έντασης του ήχου σε 60 νυχτερινά κέντρα και καφετέριες

της Αττικής

Κυκλοφοριακό

1980 Μελέτη μονοδρόμησης πόλης Θεσσαλονίκης
1985 – 1987 Μελέτη ποδηλατοδρόμων στην Αθήνα Πανεπιστημίου – Πατησίων – Σταδίου
1988 Μελέτη οργάνωσης ενός πρότυπου κέντρου κυκλοφοριακής αγωγής στην Αθήνα
1989 Μελέτη καθορισμού ζωνών πεζοδρόμησης και ποδηλατοδρόμησης της πόλης των Πατρών
1991 Μελέτη και εφαρμογή πεζοδρόμησης της Λαρίσης
1994 Ζώνες δασοπυρόσβεσης στο περιαστικό πράσινο στις πόλεις Πύργος – Πάτρα – Ναύπακτος – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – Αμφιλοχία – Βόνιτσα
1995 Μελέτη πεζόδρομων και μονοδρόμησης στην Πάτρα
1995 Αραίωση κυκλοφορίας στο κέντρο της Ρόδου
1995 Εμπορική κυκλοφορία στη Λάρισα
1996 Αξονική κυκλοφορία στην Θεσσαλονίκη
1996 Πεζοδρόμηση στον Πειραιά
1996 Προοπτικές λειτουργίας λεωφορειόδρομων στην Καλαμάτα
1997 – 1999 Πρόγραμμα CarFreeCities στην Ελλάδα
2000 – 2001 Κυκλοφοριακή αγωγή( Σχολεία – Δημοσίους υπαλλήλους)
2002 – 2003 Μετρήσεις φόρτου κυκλοφορίας, διοξειδίου του αζώτου και θείου και θορύβου σε δρόμους και κόμβους της Αθήνας
2004 Κυκλοφοριακό Βόρειας Ελλάδος
2005 -2006 Κυκλοφοριακός φόρτος σε είκοσι (20) Δήμους της χώρας
2007 Κυκλοφοριακός φόρτος σε είκοσι (20) κόμβους της Αθήνας
2008 Κυκλοφοριακός φόρτος σε δέκα (10) κόμβους του Πειραιά
2009 – 2010 Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής Θες/νίκης, Ν. Ηρακλείου (Μελέτες)
20112013 – 2014 Μελέτη κατασκευής πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Νέου ΗρακλέιουΜελέτες πάρκου κυκλοφορικής αγωγής στην Έδεσσα και στην Πτολεμαΐδα

Αστικά και Βιομηχανικά απόβλητα

2011 Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Μυκόνου
2011 Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Κηφισιάς
2011 Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Λευκάδας
2011 Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Καστοριάς
2011 Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων Νάξου – Άνδρου
2011 Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Περαχώρας
2011 Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νέας Ιωνίας Βόλο
2011 Μελέτη αποχετεύσεων Δήμου Οινοφύτων – Ωρωπού
2011 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ
2011 Διευθέτηση χώρων ΧΑΔΑ Δήμων Νάξου, Μυκόνου

2013-2014      Μελέτες σε ΧΑΔΑ Ωρωπού και Φωκίδας

Βιολογική  Γεωργία

1995 Δημιουργία βιολογικού, οργανικού, συνθετικού λιπάσματος από απόβλητα εξόρυξης πετρελαίου (εφαρμογή Ιράκ )
1992 – 1998 Βιολογικές καλλιέργειες γαρύφαλλου και  τριαντάφυλλου στην Βάρνα Βουλγαρίας ( 10.000 στρέμματα, ύψος επένδυσης   2 εκατ. $)
1992 Πρόταση για τη δημιουργία ¨Διεθνούς Κέντρου Οικολογικής Γεωργίας ¨και παραχώρηση έκτασης στην Αγουλινίτσα για βιολογικές καλλιέργειες με την ενθουσιώδη  υποστήριξη των αρχών της Δυτικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς κα πρόταση για σύγκληση του Α΄ Πανελ. Συνεδρίου Οικολ. Γεωργίας.
1992 Ομιλία του προέδρου του ΠΑΚΟΕ καθ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη στην Ενημερωτική Ημερίδα του ΠΑΣΕΓΕΣ  περί βιολογικής γεωργίας στη Θεσσαλονίκη με Θέμα: “Τα φυτοφάρμακα, οι επιδράσεις τους στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και ο κύκλος τους στους υδροφόρους ορίζοντες”
1997 – 1998 Εισαγωγή βιολογικού αλεύρου από τον Καναδά ( πιστοποιημένου ως βιολογικού από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης )
1998 Ομιλία του προέδρου ΠΑΚΟΕ καθ. Παναγιώτη Χριστοδουλάκη στην 2η  Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας με θέμα “Φυτοφάρμακα – Περιβάλλον ” στη Λάρισα
1998 -2000 Εκατό στρέμματα γης στην περιοχή Αυλώνα γεμίζουν με τις βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΚΟΕ
2001 Το ΠΑΚΟΕ σύντομα διαπιστεύεται ως φορέας πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων υπό την αιγίδα του Υπ. Γεωργίας
2000 – 2001 Το ΠΑΚΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Κρήτης προωθεί πρόγραμμα  παραγωγής  έγχρωμου βαμβακιού
2002 – 2003 Βιολογική γεωργία στο Τσαντ
2004 Βιολογική γεωργία στο Ρωσία
2005 – 2006 Συγκέντρωση καταγγελιών για διάφορους φορείς πιστοποίησης
2007 Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης βιολογικών προϊόντων
Μελέτη για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων 
2009 -2010 Μελέτη σε ρυπασμένες περιοχές που παράγουν βιολογικά προϊόντα (Σχηματάρι, Οινόφυτα, Θήβα)
2011 Εγκατάσταση μονάδας βιολογικής παραγωγής γαϊδουρινού γάλακτος
2011 Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής σαλιγκαριών (Ρέθυμνο)
2012-20132014 Μελέτη βιολογικών προϊόντων σε 20 Δήμους της ΕλλάδαςΜελέτη οικοπάρκου βιολογικών προϊόντων (Δήλεσι Βοιωτίας)

Ενέργεια

2011 Εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών 50, 100, 500 KW
2012-20132014 Μελέτες φωτοβολταϊκών πάρκων σε Βοιωτία και ΛαμίαΜελέτη φωτοβολταϊκών πάρκων στον Αλμυρό Μαγνησίας και στην Φωκίδα (Άμφισσα)

Διάφορα

2011 Μελέτη κατασκευής ενυδρείου Δήμου Νέου Ηρακλείου

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Ο παρακάτω Εσωτερικός Κανονισμός δίνει τις βάσεις για μια εξέλιξη δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στα διάφορα όργανα του Κέντρου και στη συμπεριφορά των μελών μεταξύ τους.

 1. Κάθε μέλος στήριξης είναι ισότιμο στο ΠΑΚΟΕ σε οποιαδήποτε πολιτιστική, ερευνητική και κοινωνικοπολιτιστική δραστηριότητά του.
 2. Κάθε μέλος στήριξης του Κέντρου έχει δικαίωμα και καθήκον συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις του Κέντρου και των αντίστοιχων τμημάτων.
 3. Κάθε μέλος στήριξης του Κέντρου έχει δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στα διάφορα Επιμορφωτικά Σεμινάρια που θα γίνονται από διαπρεπείς Έλληνες και ξένους Επιστήμονες στο Κέντρο.
 4. Κάθε μέλος στήριξης έχει το δικαίωμα της παρακολούθησης δωρεάν των διαφόρων προβολών ταινιών για τους σκοπούς του Κέντρου.
 5. Κάθε μέλος στήριξης με απλή αίτησή του στο Κέντρο μπορεί να ζητήσει Νομική κάλυψη για οποιαδήποτε υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος.
 6. Κάθε μέλος στήριξης με μια αίτησή του στο Κέντρο μπορεί να ζητήσει να γίνει έρευνα με μετρήσεις, σε οποιαδήποτε πηγή ρύπανσης που το ενοχλεί.
 7. Κάθε μέλος στήριξης μετά από είκοσι μέρες από την εγγραφή του παραλαμβάνει ταυτότητα μέλους, αυτοκόλλητο του Κέντρου και ειδικό σήμα για το αυτοκίνητό του.
 8. Κάθε μέλος στήριξης έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις μετρήσεις του Κέντρου για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κέντρου.
 9. Κάθε μέλος στήριξης έχει υποχρέωση να καταγγέλλει κάθε τι που είναι αντίθετο με τις αρχές και τους σκοπούς του Κέντρου και να επαγρυπνεί γι’ αυτό.
 10. Δικαίωμα εγγραφής για φυσικά πρόσωπα ορίζεται το ποσό των πενήντα (50€) ευρώ και νομικά πρόσωπα το ποσό των εκατό ευρώ (100 €).
 11. Ετήσια συνδρομή φυσικού προσώπου ορίζεται το ποσό των πενήντα ευρώ (40 €).
 12. Ετήσια συνδρομή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε Επιχείρησης ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (100 €).
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟ :   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Επιθυμώ να με εγγράψετε ως:          ΕΘΕΛΟΝΤΗ
                                                          ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                          ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ      
Και να λαμβάνω την εφημερίδα του       ΠΑΚΟΕ ‘’ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΑ
Ονοματεπώνυμο
Πλήρης  Επωνυμία  Επιχείρησης
Διεύθυνση: οδός: _____________________________   αρ.______    ταχ. κωδ. : ______________Πόλη :  ________________________   τηλ.  ____________fax : _______________http://www. _______________________                        e-mail :  _______________________Όταν πρόκειται για εταιρείαΗμερομηνία ιδρύσεως :   _________________________ Εταιρικό κεφάλαιο : ____________________Αριθμός Φορόλ. Μητρώου: _______________________  Δ Ο Υ : _____________________________

Διαχειριστής / Διευθύνων Σύμβουλος : ________________________________________________________

                                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ____________ΥΠΟΓΡΑΦΗ       ______________Παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, μπορείτε να τη στείλετε στο ΠΑ.ΚΟ.Ε, μέσω FAX: 210 8101609, υπόψιν Γραμματείας.

 

 

Αγ. Κοσμάς 1981

Αγ. Κοσμάς 1981

Ραδιενεργό Νερό
Συνεχείς μετρήσεις από το 1981 Νερό … Μαύρο Χρυσό Έρευνα
Παιδική έκθεση ζωγραφικής Παιδική έκθεση ζωγραφικής Οικολογική εκπαιδευτική εκδρομή
     
Δενδροφύτευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.