ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH

Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805 – 210 8101609 – 210 7230505 , Fax: 210 7230505e-mail: pakoe@pakoe.gr website : www.pakoe.gr Members of: United Nations Environment PROGRAM – ECOROPA – IUCN – IFOAM


ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ

ECOSYSTEM HELLAS

Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα – 8 Nikolaou Florou Str., Gr 11524 , Athens Τηλέφωνο – Phone number : + 30 210 81 00 805 –210 8101609, 210 7230505 Φαξ – Fax number : + 30 210 72 30 505Web: www.pakoe.gr E-mail: oikosysthma@pakoe.gr


ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ

CSE PCER

Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα – 8 Nikolaou Florou Str., Gr 11524 , AthensΤηλέφωνο – Phone number : + 30 210 81 00 805 –210 8101609, 210 7230505 Φαξ – Fax number : + 30 210 72 30 505Web: www.pakoe.gr E-mail:
 kekpakoe@pakoe.gr


ΟΙΚΟΕΝ

ECOEN

Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα – 8 Nikolaou Florou Str., Gr 11524 , AthensΤηλέφωνο – Phone number : + 30 210 81 00 805 –210 8101609, 210 7230505 Φαξ – Fax number : + 30 210 72 30 505Web: www.pakoe.gr E-mail:
oikoen@pakoe.gr


ΟΙΚΟΓH

ECO-EARTH

Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα – 8 Nikolaou Florou Str., Gr 11524 , AthensΤηλέφωνο – Phone number : +210 8100805 Φαξ – Fax number : + 30 210 72 30 505Web: oiko-gh.gr E-mail: www.pakoe.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας