ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

AYTA …ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει προσπαθήσει να τονίσει και να συσχετίσει την έννοια ότι «τα σκουπίδια είναι χρυσός» και να επισημάνει την ευρύτερη σημασία του προϊόντος που αποκαλούνται απόβλητα. Η κίνηση μας πριν 40 χρόνια επιβεβαιώνεται σήμερα.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ…ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ… ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ το 2018 πραγματοποίησε έρευνα σε πενήντα οικότοπους της λίστας των 239. Από αυτούς οι 45 ήταν μη χωροθετημένοι ουσιαστικά, γεμάτοι σκουπίδια και άναρχα δομημένοι και εγκαταλελειμμένοι.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΜΑΡTΙΑ Ο ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το ΠΑΚΟΕ καταγγέλλει την χρόνια αδιαφορία των Δημοτικών αρχών σχετικά με την εικόνα του ΧΥΤΑ, που εκτός του ότι είναι αφύλακτος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους από το ότι δεν είναι ΧΥΤΑ αλλά ένας εγκαταλελειμμένος ΧΑΔΑ.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Τοξικός τάφος στη Ρωσία. Στην Ελλάδα;!!!

Το ΠΑΚΟΕ με την ευκαιρία της παρακάτω είδησης θέλει να επισημάνει ότι στο «Θριάσειο Πεδίο» τέτοια εργοστάσια «τοξικοί τάφοι» υπάρχουν τουλάχιστον δέκα (10) και κανείς δεν κάνει τίποτα.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Κέρκυρα: εφιάλτης τα σκουπίδια

Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα χρόνια είχε συνδράμει συλλόγους και κατοίκους πραγματοποιώντας έρευνα για την ποιότητα του αέρα και των νερών. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ανησυχητικά.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ… ΑΜΑΡΤΙΑ

Το ΠΑΚΟΕ μέχρι τις 15/5/2019 θα πραγματοποιήσει δημόσια εκδήλωση στη Φυλή, με στόχο να ενημερώσει τον πληθυσμό, από τις μετρήσεις που πρόσφατα πραγματοποίησε, αλλά περισσότερο τους υποψήφιους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το μέχρι σήμερα έγκλημα που συντελείται στην περιοχή.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΝΑ ΤΑ ΚΑΨΩ ΤΑ … ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΝΑ ΤΑ ΚΑΨΩ

Το ΠΑΚΟΕ προτείνει στη Ν. Δ. εφόσον γίνει κυβέρνηση, αυτές οι δεσμεύσεις να γίνουν νόμοι και στη συνέχεια να συζητούν για καύση, επειδή συνήθως εφαρμόζεται το αντίθετο.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ

ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ;

Το ΠΑΚΟΕ από το 2000 που πραγματοποίησε μελέτη για το «Τεμπλόνι» είχε καταγγείλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε και επικρατεί.

ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΤΟ ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΟ ΤΗΣ… ΑΠΑΤΗΣ

Το ΠΑΚΟΕχρόνια τώρα διαμαρτύρεται και ταυτόχρονα προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, με το δεδομένο ότι δεν έχει καμιά σχέση με το βρώμικο κύκλωμα των χρυσοφόρων σκουπιδαρχών.