Επικοινωνια

[contact-form 1 «Επικοινωνια ΠΑΚΟΕ»]

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
PANHELLENIC CENTER OF ECOLOGICAL RESEARCH
Νικολάου Φλώρου 8, 11524 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805 – 210 8101609 – 210 7230505 ,  Fax: 210 7230505
e-mail: pakoe@pakoe.gr website : www.pakoe.gr
Members of:  United Nations Environment PROGRAM  –  ECOROPA  –  IUCN – IFOAM

[contact-form 2 «ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ»]

 

KEK ΠΑΚΟΕ KΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ KΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
CENTRE OF GROUNDING  FOR  PROFESSION
CENTRE  D’  EDUCATION  PROFFESSIONELLE Νικολάου Φλώρου 8, 11524, Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 8101609, 210 7230505
8 Nikolaou Florou,  GR 11524 , Phone Number : 210 8100805, 210 8101609, 210 7230505
e-mail: kekpakoe@pakoe.gr website : www.pakoe.gr

 

[contact-form 3 «Οικοσυστημα Ελλας»]

 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ
ECOSYSTEM HELLAS

Νικολάου Φλώρου 8, 11524   Αθήνα   –   8 Nikolaou Florou Str.,   Gr 11524 , Athens
Τηλέφωνο – Phone number : + 30 210 81 00 805    –210 8101609, 210  7230505   Φαξ – Fax number : + 30 210 72 30 505
Web: www.pakoe.gr E-mail: oikosysthma@pakoe.gr